Każdy uczestnik kursu TEDDY EDDIE ma indywidualne konto umożliwiające dostęp do "misiowego" placu zabaw na odpowiednim
do wieku dziecka poziomie - wystarczy mieć pod reką tablet czy komputer, aby w wolnych chwilach spędzać czas z językiem angielskim.
Plac Zabaw to mnóstwo atrakcyjnych pomysłów na świetną zabawę i utrwalanie tego co było na zajęciach. Zobaczcie Państwo sami.