Kursy językowe

atut ikona logowanie

atut ikona szkolenia

atut ikona wynajem

Kursy językowe dla Firm przygotowują pracowników do swobodnego porozumiewania się, zarówno w codziennych kontaktach, jak również podczas spotkań biznesowych, gdzie niezbędne jest posługiwanie się słownictwem specjalistycznym.


„Globalna wioska” – po raz pierwszy tego stwierdzenia użył Marshall McLuhan niemal 50 lat temu, dziś z perspektywy czasu widzimy, że to co jeszcze pół wieku temu było abstrakcją, teraz jest codziennością. To właśnie w realiach takiej globalnej wioski musi funkcjonować każda, nawet najmniejsza firma. Aby jednak to funkcjonowanie było efektywne, trzeba poznać i nauczyć posługiwania się odpowiednim językiem.atut legal


Zatem jaki język używany jest w środowisku globalnej wioski? Odpowiedź jest prosta – każdy. Należy tylko zdefiniować swoje potrzeby i do nich dobrać odpowiedni sposób i przedmiot nauki.
Kursy językowe w ATUT businnes dostosowywane są do preferencji oraz profilu działalności firmy. Prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania językowego (A1-C2) z podziałem na:

  • GENERAL ENGLISH
  • BUSINESS ENGLISH
  • LEGAL ENGLISH

 

General English
Celem kursu General English jest nabycie przez uczestników umiejętności komunikowania się w języku angielskim w różnorodnych sytuacjach związanych z podróżowaniem, życiem towarzyskim, rozwijaniem zainteresowań.

Program każdego kursu jest opracowywany indywidualnie dla poszczególnych kursów w oparciu o potrzeby i cele uczestników określone w procesie analizy potrzeb. Przebieg szkolenia może wspierać równomierny rozwój wszystkich kompetencji językowych lub koncentrować się na wybranych umiejętnościach wynikających ze specyficznych potrzeb uczestników.

 

Business English
Kursy językowe o specjalizacji biznesowej wprowadzają kluczowe pojęcia i rozwijają praktyczne umiejętności językowe niezbędne we współczesnym świecie biznesu.
Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących, jak i dla znających język na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym i posiadających umiejętność posługiwania się nim w sytuacjach życia codziennego. W kursach uczestniczą przedsiębiorcy, managerowie i pracownicy firm pragnący opanować język, aby móc praktycznie posługiwać się nim funkcjonując w środowisku biznesowym.
Kursy pomagają rozwijać sprawności komunikacyjne, umiejętności rozumienia tekstu pisanego i czytanego, a także możliwość swobodnego wypowiadania się.
Na zajęciach prezentowane są zagadnienia związane z handlem, marketingiem, administracją, zarządzaniem, prawem.
Słuchacze uczą się swobodnie komunikować w środowisku biznesowym - biorą udział w symulowanych negocjacjach, dyskusjach, prezentacjach oraz systematycznie poszerzają słownictwo i uczą się prowadzić rozmowy i korespondencję handlową.
Stopień trudności realizowanego materiału zależy od poziomu zaawansowania języka ogólnego.

 

LEGAL ENGLISH
Specjalistyczne kursy językowe LEGAL ENGLISH w Centrum Edukacyjnym ATUT przeznaczone są dla prawników, studentów kierunków prawniczych i wszystkich tych, dla których znajomość języka angielskiego ogólnego jest niewystarczająca. Jak każda terminologia branżowa, język prawniczy charakteryzuje się daleko idącą specyfiką, szczególnymi właściwościami gramatycznymi jak również pewnym konserwatyzmem. Dlatego też zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podnoszenia kwalifikacji językowych w tej specyficznej dziedzinie, co z pewnością przyczyni się do rozwoju i awansu zawodowego.

Osoby funkcjonujące w polskiej rzeczywistości prawnej, jak również Ci którzy w swej pracy zawodowej czy też naukowej stykają się z oryginalnymi dokumentami krajów anglojęzycznych z pewnością docenią treści merytoryczne naszego kursu. Podstawowe instytucje i gałęzie prawa, rozumienie i sporządzanie umów, konwersacje symulujące porady prawne – a wszystko to w miłej i profesjonalnej atmosferze wspartej atrakcyjnymi metodami i narzędziami nauczania.
Do dyspozycji Słuchaczy-prawników oddajemy komfortowe sale dydaktyczne ze stereofonicznym nagłośnieniem, wyposażone w nowoczesne tablice interaktywne, których wykorzystanie znacznie podnosi komfort i efektywność zajęć. Pewność , iż w tym samym czasie w naszej szkole każdy słuchacz nauczy się więcej niż gdzie indziej jest bezcenna!
Proponujemy też szkolenia przygotowujące do egzaminów ILEC i TOLES.
Egzaminy The International Legal English Certificate (ILEC) oraz Test of Legal English Skills (TOLES) oceniają znajomość prawniczego języka angielskiego i sprawdzają następujące umiejętności:

  • posługiwanie się językiem prawniczym stosowanym w światowym handlu
  • pisanie oficjalnych listów oraz komunikację przy pomocy poczty elektronicznej
  • tworzenie dokumentów prawnych

Same testy są rezultatem szeroko zakrojonych konsultacji z firmami i instytucjami prawniczymi i poddawane są nieustannym uaktualnieniom, a zatem odzwierciedlają ciągłe zmiany, które następują w zawodzie prawniczym.
Egzaminy zdawać można w British Council: ILES tylko w Warszawie i Krakowie, a TOLES na terenie całej Polski, ale przygotować się do nich można we współpracy z Centrum Edukacyjnym ATUT w Legnicy.