ATUT Szkoła językowa w Legnicy

Posiadamy w naszej ofercie możliwość przeprowadzenia audytu językowego dla firm. Niezależna ocena naszych ekspertów, zgodna z określonymi standardami, pozwoli na usprawnienie organizacji oraz skupienie się na rozwoju kompetencji zespołu. Dodatkowo ułatwi on i przyspieszy proces podejmowania decyzji kadrowych dotyczących:
• awansu wybitnych pracowników,
• wyboru odpowiedniego kandydata podczas procesu rekrutacji,
• podjęcia decyzji dotyczących organizacji dodatkowych zajęć językowych dla zespołów biorących udział
w międzynarodowych targach, szkoleniach, itd.,
• wyboru właściwych pracowników do udziału w projektach, przy których niezbędna jest znajomość języka obcego.

Zapraszamy do kontaktu!